Malířské práce 4 bytové domy, 48 bytů, 58 sklepů, přes 110 futer, v projektu DOMANAVINICI

02.02.2022